Už skôr avizovaný Windows Server 2016 uvedie spoločnosť Microsoft v októbri 2016.

Potvrdili sa aj licenčné zmeny a tak hlavnou licenčnou novinkou pre novú verziu servera bude prechod na licencovanie na jadrá. Avšak na rozdiel od SQL servera, pre ktorý je licenčným minimom 4 jadrá, bude potrebné pre Windows server licencovať aspoň 8 fyzických jadier pre každý fyzický procesor. Licencia sa bude predávať v balíku 2 jadier a tieto budú predstavovať 12,5 % ceny predchádzajúcej licencie, pokrývajúcej 2 procesory v internom licencovaní resp. 25% ceny 1 procesorovej licencie v SPLA. Pri fyzických procesoroch s maximálne 8 jadrami zostáva teda cena rovnaká ako pre predchádzajúcu verziu 2012 R2.

picture1

Zákazníci s platným Software Assurance môžu prejsť na novú verziu 2016 a prechod na jadrové licencie uskutočnia pri najbližšej obnove zmluvy. Ak ich procesorové licencie pokrývajú procesory s viac ako 8 jadrami, po zachytení stavu inštalácie nástrojom MAP toolkit alebo ekvivalentným, získajú možnosť obnoviť Software Assurance na zodpovedajúci vyšší počet jadrových licencií.

Partneri SPLA budú môcť do konca ich aktuálnej zmluvy reportovať procesorové licencie. Zároveň to však znamená zostať pri verzii 2012 R2. Prechod na verziu 2016 môžu uskutočniť len SPLA partneri, ktorí prejdú na reportovanie po novom: licenčné balíky 2 jadier.

Pri verzii 2016 sa naozaj dočkáme dvoch funkčne rozdielnych edícií, Datacenter bude pokročilou edíciou s funkciami navyše.