V apríli uviedol Microsoft pre zákazníkov multilicenčných programov novú verziu Visual Studio 2017.

Medzi jej vlastnosti patrí rýchlejší štart oproti verzii 2015. Zlepšuje aj orientáciu v kóde: funkciou „Find All References“ v novej verzii získame farebne odlíšené výsledky spolu s možnosťami prispôsobiteľného zoskupovania, triedenia, filtrovania a vyhľadávania. Nové analyzátory štýlu umožnia štandardizovať kód naprieč celým vývojárskym tímom.

Vývoju mobilných aplikácií pomôže Xamarin Forms Previewer, ktorý poskytne spätnú väzbu v reálnom čase a tým redukuje na minimum čas medzi napísaním riadku kódu a jeho exekúciou. Pomocou služieb pripojenia (Connected Services) sa mobilné aplikácie pripoja ku cloudovým službám, napr. Azure Mobile Apps data storage and authentication.

Visual Studio 2017 je možné rozšíriť pomocou doplnkov z Visual Studio Marketplace. Viac ako 100 partnerov poskytuje pre Visual Studio 2017 vyše 700 doplnkov.

Visual Studio 2017 môžete spustiť popri predchádzajúcich verziách (nie RC), prípadne povýšiť (upgrade) z verzie 2017 RC alebo 2015 Preview.

Licenčný a cenový model zostáva rovnaký ako vo verzii 2015, teda edície Professional, Test Professional, Enterprise, Team Foundation Server/CALy. Visual Studio Professional a Enterprise je dostupné aj ako predplatné.