Pre Skype for Business server v SPLA platí vo vlastnostiach všetko rovnako ako pre on-premise riešenia. Jediný rozdiel je, že v SPLA je iná filozofia licencovania prístupov k Skype for Business Serveru. Prístup k funkcionalite sa nerieši cez základný a dodatkové SALy, ale každý SAL má osobitnú kombináciu základnej a (príp.) aj dodatkovej funkcionality.

Skype for Business v SPLA:
6QH-00002 SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Std SAL
6RH-00002 SfBSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Ent SAL
6SH-00002 SfBSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Plus SAL
6TH-00002 SfBSvrEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Ent Plus SAL

1. Štandardná funkcionalita:

 • All Instant Messaging functionality
 • All Presence functionality
 • All Group Chat functionality
 • All PC-to-PC computer audio and video functionality

On-premise – Skype for Business Standard CAL
SPLA – Skype for Business Standard SAL
6QH-00002 SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Std SAL

2. Štandardná funkcionalita + Funkcionalita telefónnej ústredne, pripojenie k verejnej telefónnej sieti:

 • All Instant Messaging functionality
 • All Presence functionality
 • All Group Chat functionality
 • All PC-to-PC computer audio and video functionality
 • Voice Telephony
 • Call Management

On-premise – Skype for Business Standard CAL + Skype for Business Plus CAL
SPLA – Skype for Business Plus SAL
6SH-00002 SfBSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Plus SAL

3. Enterprise funkcionalita – iniciácia konferenčných hovorov, zdieľanie obrazovky a pod.:

 • All Instant Messaging functionality
 • All Presence functionality
 • All Group Chat functionality
 • All PC-to-PC computer audio and video functionality
 • Audio, Video and Web Conferencing
 • Desktop Sharing
 • Room Systems
 • Multiple HD Video Streams

On-premise – Skype for Business Standard CAL + Skype for Business Enterprise CAL
SPLA – Skype for Business Enterprise SAL
6RH-00002 SfBSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Ent SAL

4. Enterprise funkcionalita – iniciácia konferenčných hovorov, zdieľanie obrazovky a pod. + Funkcionalita telefónnej ústredne, pripojenie k verejnej telefónnej sieti:

 • All PC-to-PC computer audio and video functionality
 • All Group Chat functionality
 • All Presence functionality
 • All Instant Messaging functionality
 • Audio, Video and Web Conferencing
 • Desktop Sharing
 • Room Systems
 • Multiple HD Video Streams
 • Voice Telephony
 • Call Management

On-premise – Skype for Business Standard CAL + Skype for Business Enterprise CAL + Skype for Business Plus CAL
SPLA – Skype for Business Enterprise Plus SAL
6TH-00002 SfBSvrEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL License/Software Assurance Pack SfB Server Ent Plus SAL