V auguste 2015 Microsoft oficiálne uvádza pre zákazníkov multilicenčných programov dlho očakávaný systém Windows 10, novú verziu Office 2016 pre Mac a Microsoft Identity Manager 2016 (predtým FIM). Samotná serverovská funkcionalita MIM 2016 zostáva súčasťou Windows Servera 2012 R2, túto zmenu urobil Microsoft pomerne nedávno už pre predchádzajúcu verziu FIM 2010. Prístupové licencie sa povyšujú na verziiu na MIM CAL 2016 User/Device, resp. prístup získavajú tiež zákazníci služieb Azure Active Directory Premium. External Connector pre MIM 2016 bude k dispozícii od septembra 2015.

Významnú zmenu, ktorá sa dotýka najma Enterprise zákazníkov, je zmena skladby Enterprise CAL. System Center Client Management License Suite prestáva byť súčasťou Enterprise CAL a nahradzuje ju úplne nový produkt Microsoftu: Advanced Threat Analytics.

Microsoft Advanced Threat Analytics je on-premise produkt, ktorý pomáha profesionálom v oblasti IT bezpečnosti chrániť zverenú IT infraštruktúru pred vyspelými cielenými útokmi prostredníctvom analyzovania, spoznávania a identifikovania normálneho a abnormálneho správania sa entity (používateľa, zariadenia, a ďalších zdrojov) pomocou informácií z Active Directory, systémov Event Managementu a bezpečnosti. ATA tiež pomáha identifikovať známe škodlivé útoky, bezpečnostné hrozby a riziká využitím výsledkov bezpečnostného výskumu na regionálnej aj globálnej úrovni. Akonáhle ATA detekuje podozrivé aktivity, poskytuje pracovníkom IT bezpečnosti relevantné informácie o aktuálnej hrozbe jednoduchou a prístupnou formou. ATA sa podobne ako System Center licencuje pomocou menežment licencií, tzv. ML (per User/per OSE). Prístupové licencie získavajú automaticky zákazníci, ktorí majú licencie na Enterprise CAL, Enterprise Mobility Suite alebo Enterprise Cloud Suite. Ostatní zákazníci majú tiež možnost licencovať ATA ako samostatný produkt.