Nie je nič otravnejšie, ako keď mi firma zašle svoj katalóg a spraví chybu v mojom mene či v adrese – malý preklep, a zásielka sa nedoručí. Zle rozpoznané číslo, a svojmu potencionálnemu klientovi nikdy nezavoláte.

Ale poďme na začiatok – kde vznikol problém?

Ako sa vlastne dostali údaje na internet a do vašich databáz? Stiahli ste ich, kúpili alebo sami získali. Ale každá informácia bola na začiatku buď slovom, alebo mala papierovú formu. Buď ju ručne naťukal operátor, alebo bola automaticky – počítačovo – vyťažená z papierovej formy.

U operátora, najmä ak pracoval pod stresom, vznikajú pomerne často preklepy. Počítač zas rozpozná jednotlivé písmená len natoľko presne, nakoľko je papier čitateľný a v dobrom stave.

Ak chcete svoje údaje použiť na oslovenie klientov, na publikovanie na webe alebo ich verejne prezentovať inak, môžete to spraviť bez obáv? Nie sú tam žiadne chyby, preklepy a hlavne máte všetky údaje, ktoré potrebujete? Ak máte pochybnosti o korektnosti vašich údajov, sledujte tento blog napríklad v ďalšom článku o riešení kvality a chybovosti dát.