Na prelome mája a júna sa v Barcelone uskutočnil summit pre SPLA/CSP resellerov z regiónu EMEA. Po dvojročnej prestávke v konaní summitu sa v úlohe hostiteľa predstavil nový riaditeľ pre poskytovateľov hostingu a manažovaných služieb Andres Valencia.

Trvalý rast SPLA partnerov

Microsoft predstavil svoju víziu transformácie tradičných partnerov do novej roly poskytovateľov manažovaných služieb. SPLA partneri sú významnou súčasťou tejto vízie, nakoľko tvoria viac ako tri štvrtiny celej ponuky Microsoft cloud riešení a celosvetovo si udržiavajú stabilný 15% rast.

RDS príležitosť

Zaujímavú možnosť spolužitia SPLA a Microsoft Cloudu “Azure” ukázal Microsoft na scenári presunu Line of Business aplikácii do Azure spolu s licencovaním RDS SAL prístupov cez SPLA. Išlo najmä o scenár pre aplikácie, ktoré sú väčšinou používané počas pracovného času (od deviatej do piatej), pričom v on-premise scenároch majú často pridelené zdroje 24/7. Presunutím takýchto aplikácií do Azure a vhodným škálovaním pridelených zdrojov je možné dosiahnuť významnú ročnú úsporu:

100% zdrojov pridelených 24/7

Škálovanie zdrojov v Azure

Úspora pri prechode do Azure

Hosting Summit v centre Barcelony bol miestom mnohých podnetných stretnutí so SPLA Resellermi EMEA regiónu, príležitosťou vypočuť si najnovšie informácie a trendy a tiež silnou dávkou pozitívnej energie, vďaka entuziazmu a srdečnosti Adresa Valenciu a celého prípravného tímu, ktorým ďakujeme za pozvanie a výborne zorganizovanú akciu.