­

Registratúrny plán verzus registratúrny poriadok. Stručný návod, ako zvládnuť svoju zákonnú povinnosť

V predchádzajúcom článku sme sa venovali trom skupinám pôvodcov registratúry, t. j. tým, ktorí majú povinnosť viesť registratúru. Aký je však rozdiel vo vedení registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku a načo vlastne slúžia? Špecializovaní a kvalifikovaní pracovníci v oblasti registratúry a archívnictva, ktorí by mali vedieť kvalifikovane a kvalitne viesť registratúru a zabezpečiť následné vyraďovanie [...]

Autor |november 2, 2015|Manažment dokumentov|

Tri skupiny pôvodcov registratúry

Kto je pôvodca registratúry, aké má povinnosti a čo to všetko predstavuje? V predchádzajúcom článku Registratúra – je to moja povinnosť, alebo nie? som písal všeobecne, čo to registratúra vlastne je, pre koho vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach povinnosť viesť registratúru a aké má povinnosti. Dnes sa pozriem bližšie [...]

Autor |september 29, 2015|Manažment dokumentov|

Registratúra – je to moja povinnosť, alebo nie?

Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prečo registratúra? Neoddeliteľnou súčasťou fungovania a existencie prakticky všetkých verejných, štátnych i súkromných organizácií, malých i veľkých, sú dokumenty (papierové a posledné desaťročia aj elektronické), vlastné i doručené. Dokumenty [...]

Autor |september 3, 2015|Manažment dokumentov|