System Center 2016 – zmena licencovania

Tak ako MS Windows Server 2016 aj System Center 2016 je dostupný od októbra 2016. V platnosti zostáva, že licencie vyžaduju len zariadenia, ktoré sú System Centrom spravované. Zariadenia so serverovým operačným systémom vyžadujú SC Server Management Licenses, ostatné spravované zariadenia vyžadujú Client Management Licenses. V licencovaní spravovaných serveroch dochádza k zmene -  licencovanie na fyzický procesor sa [...]