­

Digitalizácia včera a dnes

Tak ako sa mení váš biznis, tak sa menia aj údaje, s ktorými potrebujete dennodenne pracovať. Ako vyťažiť z digitalizácie, do ktorej ste investovali v minulosti, čo najviac aj v súčasnosti? Digitalizácia včera Problém nekorektných, chýbajúcich a zle spracovaných dát sa týka najmä dokumentov digitalizovaných v období boomu digitalizácie pred 10 rokmi. Firmy hromadne skenovali [...]

Autor |september 30, 2015|Digitalizácia dokumentov|

Tri skupiny pôvodcov registratúry

Kto je pôvodca registratúry, aké má povinnosti a čo to všetko predstavuje? V predchádzajúcom článku Registratúra – je to moja povinnosť, alebo nie? som písal všeobecne, čo to registratúra vlastne je, pre koho vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach povinnosť viesť registratúru a aké má povinnosti. Dnes sa pozriem bližšie [...]

Autor |september 29, 2015|Manažment dokumentov|

Najvyššia možná kvalita spracovania údajov. Kde je pravda?

Rozšíreným spôsobom zbierania údajov je zber prostredníctvom papierových dokumentov, zvyčajne rukou vypisovaných formulárov (poistné zmluvy, registračné formuláre…). Ako však dostať tieto údaje do dátovej formy? Veľmi obľúbený a efektívny spôsob je zadať spracovanie outsourcingovej spoločnosti, ktorá vám spracovanie zrealizuje. Akým spôsobom je však garantovaná kvalita spracovania? Outsourcingové spoločnosti často prezentujú kvalitu svojich služieb sloganom „Naše [...]

Autor |september 23, 2015|Digitalizácia dokumentov|

Jesenné upratovanie dát

Nie je nič otravnejšie, ako keď mi firma zašle svoj katalóg a spraví chybu v mojom mene či v adrese – malý preklep, a zásielka sa nedoručí. Zle rozpoznané číslo, a svojmu potencionálnemu klientovi nikdy nezavoláte. Ale poďme na začiatok – kde vznikol problém? Ako sa vlastne dostali údaje na internet a do vašich databáz? [...]

Autor |september 16, 2015|Digitalizácia dokumentov|

Registratúra – je to moja povinnosť, alebo nie?

Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prečo registratúra? Neoddeliteľnou súčasťou fungovania a existencie prakticky všetkých verejných, štátnych i súkromných organizácií, malých i veľkých, sú dokumenty (papierové a posledné desaťročia aj elektronické), vlastné i doručené. Dokumenty [...]

Autor |september 3, 2015|Manažment dokumentov|